MICHLOR USŁUGI WOD-KAN

MICHLOR USŁUGI WOD-KAN

MICHLOR USŁUGI WOD-KAN

Nasza firma oferuje następujące usługi Wod-Kan:

 • 01

  Eksploatacja i konserwacja Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowych

 • 02

  Eksploatacja i konserwacja Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnych

 • 03

  Uzgodnienie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną harmonogramu monitoringu jakości wody do spożycia, wsparcie podczas czynności kontrolnych stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

 • 04

  Przygotowanie dokumentacji i współpracy z administracjami w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych

 • 05

  Prowadzenie i obsługa spraw związanych z gospodarowaniem wodami, w tym z opłatami za usługi wodne

 • 06

  Dezynfekcja instalacji i sieci wodociągowych

 • 07

  Pobór i badanie wody/ścieków w akredytowanym laboratorium

 • 08

  Dobór i montaż filtrów ciśnieniowych do uzdatniania wody: na ujęcia przydomowe jak i na sieć wodociągową

 • 09

  Dezynfekcja ozonem

  - Domów i mieszkań
  - Biur i lokali usługowych
  - Szkół i przedszkoli
  - Samochodów

Dezynfekowanie ozonem pomieszczeń: domów, mieszkań, biur, szkół, aut

Eksploatacja i konserwacja Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowych

Eksploatacja i konserwacja Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnych

Dezynfekcja nowoczesnymi metodami
instalacji oraz sieci wodociągowych

Przygotowanie dokumentacji i współpracy z administracjami w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych

Prowadzenie i obsługa spraw związanych z gospodarowaniem wodami, w tym z opłatami za usługi wodne

Uzgodnienie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną harmonogramu monitoringu jakości wody do spożycia, wsparcie podczas czynności kontrolnych stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

Pobór i badanie wody/ścieków w akredytowanym laboratorium

Dobór i montaż filtrów ciśnieniowych do uzdatniania wody: na ujęcia przydomowe jak i na sieć wodociągową