Dezynfekcja legionelli z wody

Dezynfekcja legionelli z wody

Legionella jest bakterią żyjącą w środowisku wodnym, szczególnie lubi ciepłe warunki, dlatego często rozwija się w kanalizacji i zbiornikach wodnych. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii wywołujące legionellozę należy systematycznie badać i dezynfekować wodę.

Legionella w wodzie

Najnowsze badania wody dowodzą, że bakterie występują w większości systemach dystrybucji wody. Ich kolonizacji sprzyja ciepła temperatura przekraczająca 25°C i brak dezynfekcji wody.  Naturalnym środowiskiem występowania i rozwoju legionelli są:

– instalacje wodne

– sieci kanalizacyjne

– kurki wody

– zbiorniki wodne

– baseny

– sieci wodociągowej wody ciepłej

– obiegi wód chłodniczych

– urządzenia wodne tj. nawilżacze, wieże chłodnicze, dializatory

– wody morskie

Bakterie te rozwijają się w kanalizacjach i rurach, czyli instalacjach wodnych. Brak systematycznej dezynfekcji wody z bakterii legionella przyczynia się do dużego rozrostu kolonii legionelli. Przy wysokim stężeniu bakterii i przy niskim poziomie odporności nie trudno o zachorowanie na legionellozę. Dopuszczalne stężenie legionelli w Polsce to 100jtk/100 ml, jednakże wartości te są często przekraczane. Problem jest spowodowany starymi instalacjami wodnymi i z braku systematycznego dezynfekowania wody i instalacji.

Usuwanie legionelli z wody

Skuteczne niwelowanie bakterii legionella należy rozpocząć od zbadania jakości wody i sprawdzenia stanu rur, kanalizacji i wszystkich instalacji wodnych. Należy zadbać o właściwy poziom termiczny wody i sprawdzić poprawność obiegu wody.

Każda instalacja wodna z wymaga raz na jakiś czas przeprowadzenia czyszczenia z osadu i wszelkich nieczystości zalegających w urządzeniach, rurach i kanalizacjach. Warto zainwestować w profesjonalne filtry i urządzenia zapewniający obieg czystej wody.

Dezynfekcja legionelli skutecznie usuwa te drobnoustroje ze wszystkich instalacji wodnych, kanalizacji, zbiorników i rur. Skuteczne usuwanie legionelli z wody niweluje kontakt z tą bakterią i zapewnia czystą wodę zdatną do picia.

Wyróżnia się wiele metod dezynfekcji legionelli. Jedną z nich jest chlorowanie wody. Jest to jednak metoda, która nie może być stosowana w każdym otoczeniu. Ponadto chlor jest dość mocnym związkiem, który nie w każdej instalacji wodnej znajdzie zastosowanie. Inną metodą jest dezynfekcja legionelli termiczna. Metoda ta polega na zwalczeniu drobnoustrojów poprzez zastosowanie bardzo wysokiej temperatury skutecznie niszczącej legionellę. Inne metody to dezynfekcja chemiczna polegająca na zastosowaniu jonów srebra, miedzi, chloraminy lub ozonu. Można również zastosować dezynfekcję promieniami UV.

W Zależności od potrzeb, warunków oraz stężenia bakterii legionelli stosuje się inne techniki dezynfekcji wody.

Add a Comment

Your email address will not be published.